Gdzie w Polsce znajdują się złoża ropy naftowej?
Natalia Roentgen Geologia Gdzie w Polsce znajdują się złoża ropy naftowej?

Gdzie w Polsce znajdują się złoża ropy naftowej?Gdzie w Polsce znajdują się złoża ropy naftowej?

Ciężko byłoby wyobrazić sobie nasz świat bez naturalnych surowców. Dzięki nim nasza codzienność jest zdecydowanie łatwiejsza. Jednym ze strategicznych surowców jest bez wątpienia ropa naftowa. Uznawana jest za jeden z najważniejszych surowców energetycznych. Niestety, w Polsce nie możemy cieszyć się dużą ilością ropy naftowej. Nie oznacza to jednak, że ten cenny surowiec nie jest wcale wydobywany na terenie naszego kraju. Gdzie znajdziemy więc największe ilości ropy naftowej?

 

Czym jest ropa naftowa i do czego się go wykorzystuje?

Mimo, że ropa naftowa jest niezmiernie ważnym surowcem energetycznym, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, do czego jest ona właściwie wykorzystywana. Nie wszyscy wiedzą również, czym ona właściwie jest. Tymczasem, ropa naftowa to nic innego jak kopalina w postaci ciekłej. Składa się ona z węglowodorów ciekłych, stałych oraz rzecz jasna gazowych. Warto również mieć świadomość tego, że w ropie naftowej możemy znaleźć pewne domieszki azotu, siarki czy tlenu. W kopalinie tej nie brak jest również pewnych zanieczyszczeń nieorganicznych. Dobrze byłoby mieć świadomość tego, że złoża ropy naftowej występują nierzadko łącznie ze złożami gazu ziemnego. To kolejny strategiczny surowiec naturalny o ogromnym znaczeniu dla gospodarki światowej. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że ropa naftowa jest wydobywana przede wszystkim w Azji, północnej Afryce oraz w Stanach Zjednoczonych. Barwa ropy naftowej może być różna, w zależności od miejsca jej wydobycia. Warto mieć również świadomość tego, że rozróżnia się kilka klas ropy naftowej. Oznaczane są one literami A, B, C oraz D. Należy również zdawać sobie sprawę z tego, iż podziału ropy naftowej dokonuje się ze względu na różne kryteria. Dzieli się ją między innymi ze względu na gęstość. Wyróżnia się więc ropę o gęstości lekkiej, średniej oraz ciężkiej. Na tym jednak nie koniec. Ropa dzielona jest także ze względu na skład chemiczny. Ze względu na to kryterium wyróżnia się między innymi ropę parafinową, naftową czy aromatyczną. Należy mieć świadomość tego, że poszukiwania ropy naftowej są bardzo trudne. Najczęściej, do badania złóż ropy naftowej wykorzystuje się sejsmikę refleksyjną. Do czego wykorzystywana jest zaś ropa naftowa? Przede wszystkim do przemysłu petrochemicznego. Dzięki ropie naftowej możliwe jest otrzymywanie smarów, parafiny czy asfaltów. Ponadto, dzięki ropie naftowej możliwe jest tworzenie wielu materiałów syntetycznych. Niestety, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ropa naftowa może stanowić poważne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego. Szczególnym zagrożeniem jest ropa naftowa pozyskiwana z piasków bitumicznych. Podczas tego procesu wytwarza się bowiem mnóstwo dwutlenku węgla, który stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Poza tym, ropa naftowa bywa często wydobywana w nierozważny sposób. Nierzadko wycina się lasy, aby móc rozpocząć wydobycie tego cennego surowca. 

Polecamy także:

Historia wydobycia ropy naftowej w Polsce

Jak już wspomniano na wstępie, w Polsce nie znajduje się zbyt wiele złóż ropy naftowej. Warto mieć jednak świadomość tego, jak na przestrzeni lat wyglądało wydobywanie ropy naftowej w naszym kraju. Okazuje się, że w Polsce znajduje się jeden z najstarszych szybów naftowych na świecie. Znajdziemy go w wiosce Siary pod Gorlicami. Kiedy powstał? Okazuje się, że wykopano go ręcznie w roku 1853. Warto zdawać sobie sprawę także z tego, że w 1854 roku powstała w Polsce pierwsza kopalnia ropy naftowej. Miało to miejsce w miejscowości o nazwie Bóbrka, niedaleko miasta Krosno. Należy także mieć świadomość tego, że odpowiedzialny za jej powstanie był Ignacy Łukasiewicz. W 1856 roku powstał zaś pierwszy polski zakład destylacji ropy naftowej. Miało to miejsce w Ulaszowicach, niedaleko Jasła. W kolejnych latach doszło zaś do uruchomienia w Polsce rafinerii, która uznawana jest za jedną z najstarszych na świecie. Niestety, 23 grudnia 2004 roku rafineria ogłosiła swoją upadłość. Jak zaś przebiegał proces wydobywania ropy naftowej w II Rzeczpospolitej? Otóż  zajmowała się tym przede wszystkim Spółka Akcyjna Towarzystwo Przemysłu Naftowego. 

Jak obecnie wygląda wydobywanie ropy naftowej w Polsce?

Obecnie, ropa naftowa w Polsce wydobywana jest z aż 87 złóż. Nie oznacza to jednak, że tego surowca energetycznego jest dużo. Największa ilość ropy naftowej występuje w tak zwanym Niżu Polskim. Znajdują się tam aż 44 złoża tego cennego surowca energetycznego. Największym i najważniejszym z nich jest Barnówko-Mostno-Buszów, określane skrótem BMB. Na wyróżnienie zasługuje również kopalnia Lubartów. Kolejnym złożem ropy naftowej w naszym kraju jest Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna znajdująca się na Morzu Bałtyckim. Występują tam dwa złoża: w Kamieniu Pomorskim oraz w Wolinie. Bardzo istotne złoża tego cennego surowca energetycznego znajdziemy również na terenie Karpat. Można wyróżnić tam blisko 30 złóż. Niestety, wiele z tych złóż znajduje się obecnie na wyczerpaniu. Jak duże ilości ropy naftowej są wydobywane w Polsce? Otóż w 2019 roku, wydobycie tego strategicznego surowca energetycznego wyniosło 936,76 tysięcy ton.